Medal PTE

Medal PTE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE wyróżnia Firmy i produkty Medalem PTE.
Medal PTE jest gwarantem innowacyjności i efektywności energetycznej
.

Medal jest nadawany w grupach: – Produkt innowacyjny, -Firma innowacyjna, -Urząd innowacyjny, efektywny energetycznie.

Wyróżnione mogą być: Firmy, Instytucje, Osoby prywatne, Jednostki Samorządu, za szczególne osiągnięcia w zakresie, opracowania i wdrożenia: -innowacyjnych technologii, -programów, -materiałów, -produktów, -sposobów wykonania i wytwarzania budynków,-maszyn i urządzeń energetycznych.
Medal przyznawany jest po wykonaniu analizy dokumentacji produktu, wykonaniu niezbędnych obliczeń i  badań weryfikujących zgodność produktu z odpowiednimi normami i przepisami.

Medal przyznawany jest na okres trzech lat. Każda zmiana w technologii, w procesie produkcji-wytwarzania wyrobu powoduje konieczność wykonania dodatkowych badań weryfikujących.
Wnioski zainteresowanych Firm, Osób i Instytucji, uzyskaniem Medalu PTE należy kierować, na adres:
We wniosku należy określić, min. rodzaj produktu, jego istotne zalety i oczekiwania w zakresie nadania Medalu PTE.
Wszystkie wnioski poddawane są ocenie wstępnej przez Komisję Weryfikacyjną PTE.
Po ocenie Komisji wniosek może być oddalony, skierowany do uzupełnienia lub zakwalifikowany do dalszych prac badawczych.
Po zakwalifikowaniu wniosku do rozpatrzenia, do Wnioskodawcy przesyłany jest projekt porozumienia i zakresu prac niezbędnych dla oceny zasadności wniosku o przyznanie Medalu PTE.

This entry was posted in Termowizja and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.