Polskie Towarzystwo Energetyczne Biogazownie

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE, tel. 504 878 659
 Polskie Towarzystwo Energetyczne jest instytucją szkoleniową nr rejestru 2.30/00007/2012

Wyróżnieni Medalem PTE    Medal PTE   Centrum Innowacji PTE

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej i audyty termomodernizacyjne i remontowe
PROGRAM BUDOWNICTWA PASYWNEGO PTE KAŻDY NA SWOIM
Certyfikat Domu Pasywnego Ustawa OZE

Głównym celem jest zbudowanie do roku 2020 jednej biogazowni rolniczej w każdej gminie.
Oznacza to zbudowanie w Polsce, do roku 2020 ok. 2000 biogazowni.

This entry was posted in Polskie Towarzystwo Energetyczne and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.