Kolektory słoneczne

Instalacje wykonać zgodnie z ogólnymi zasadami budowy instalacji rurowych cieplnych. Przewody łączące baterie kolektorów z zasobnikami ciepła należy izolować cieplnie. W przypadku przewodów z miedzi zaleca się rury o średnicy 18 lub 22 mm.

1. Warunki helioenergetyczne w Polsce.
Na podstawie wieloletnich badań prowadzonych w Polsce, określono obszary zróżnicowanych sum rocznego napromieniowania całkowitego. Dla Polski napromieniowanie wynosi 1000 kWh/m2 z odchyłkami rocznymi około 10%. Łączny wpływ czynników astronomicznych i meteorologicznych wyraża się zmiennością napromieniowania całkowitego w ciągu roku. Na grudzień przypada tylko 1-2%, na czerwiec i lipiec 13-17 % rocznej sumy napromieniowania całkowitego.

2. Energia użyteczna z płaskich kolektorów cieczowych.
Zysk energii użytecznej z płaskiego kolektora cieczowego ustawionego na kierunku południowym i odchylonego od poziomu pod kątem 45 °.
AMORTYZACJA INSTALACJI I KOLEKTORÓW DO OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ.
Koszt brutto instalacji solarnej dla 4 osobowej rodziny
1. Kolektor słoneczny 3 szt.
2. Tablica regulacyjna.
3. Zasobnik ciepłej wody użytkowej
Koszt instalacji 9000,00 zł.
Efektywność instalacji solarnej
Sprawność instalacji h = 0,8
Powierzchnia kolektorów 3 x 2,0 m2 = 6 m 2
Powierzchnia użyteczna kolektorów 3 x 1,9 m2 = 5,7 m 2
Roczny uzysk energii, dane z wykresu 660 kWh/m2 rok x 5,7 m2 x 0,8 = 3009,60 kWh/rok
Cena jednostkowa energii elektrycznej 0,35 zł/kWh, plus opłaty stałe; 0,55 zł/kWh,
Wartość uzyskanej energii 3009 kWh/rok x 1,15 zł. = 3460,00 zł.
Okres amortyzacji 7000,00 zł : 3460,00 zł/rok =  lat
3. PRZYKŁAD INSTALACJI.

3.1 Instalacja podgrzewania wody użytkowej.
Składniki instalacji;
1- kolektor słoneczny,
2- czujnik temperatury kolektora,
3- tablica regulacyjna,
4- ciepła woda,
5- zbiornik cieplej wody,
6- grzałka elektryczna,
7- czujnik temperatury,
8- dopływ wody zimnej,
9- kocioł co,
10- zawór mieszający,
11- wymiennik ciepła.
4. WYKONANIE INSTALACJI Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI.
1 DOBÓR KOLEKTORÓW.
Kolektory KOS 2,0 można wbudować w połać dachową lub ustawić samodzielnie. Wybór typu kolektora zależy od sposobu budowy, przeznaczenia i miejsca lokalizacji baterii kolektorów.
2 USTAWIENIE BATERII KOLEKTORÓW.
Nachylenie kolektorów od poziomu:
– 35-45 ° w instalacjach wody użytkowej,
– 25-35 ° w instalacjach basenowych.
3 WIELKOŚCI BATERII KOLEKTORÓW.
W instalacjach domowych wody użytkowej należy przyjmować 50-80 l wody na 1m2 absorbera. Wielkość baterii czyli liczba kolektorów zależy od wielkości zastosowanego zasobnika ciepłej wody.
4 PRZEPŁYW NOŚNIKA ENERGII W KOLEKTORACH.
Zaleca się następujące wielkości przepływów w zależności od rodzaju instalacji :
– w instalacjach glikolowych do wody użytkowej ( jak w punkcie 3.1 ),
– v = 0,5 – 1,0 l/min na 1 m2 powierzchni kolektora,
– w instalacjach nie glikolowych do wody użytkowej ( jak w punkcie 3.2 ),
– v = 0,2 – 0,3 l/min na 1m2 powierzchni kolektora,
– w instalacjach basenowych v > 1 l/min na 1m2 powierzchni kolektora.
5 LOKALIZOWACJA KOLEKTORÓW.
Na budynku, jeśli pozwala na to lokalizacja budynku oraz wielkość i nachylenie dachu lub na terenie otwartym.
6 MOCOWANIE KOLEKTORÓW.
– Zgodnie z instrukcją szczegółową producenta.
– Nad połacią dachową w uchwytach kolektorowych ze stopu aluminium.
– Nad połacią dachową w ramie z profili stalowych lub ze stopu aluminium.
– Na konstrukcjach stalowych wykonanych.
7 LOKALIZACJA ZASOBNIKÓW WODY UŻYTKOWEJ.
Wewnątrz budynku w dowolnie wybranym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła c.o.
8 WYKONANIE INSTALACJI RUROWYCH.
Wykonać zgodnie z ogólnymi zasadami budowy instalacji rurowych cieplnych. Przewody łączące baterie kolektorów z zasobnikami ciepła należy izolować cieplnie. W przypadku przewodów z miedzi zaleca się rury o średnicy 18 lub 22 mm.

Comments are closed.