Cele PTE

Celem PTE jest popularyzacja, upowszechnienie idei, stymulacja rozwoju produkcji i wdrażanie innowacyjnych technologii

Cel realizowany jest poprzez rozwijanie współpracy Uczelni, Instytutów, Organizacji unijnych i samorządowych. Producentów produktów oraz popularyzację oświaty technicznej i rozwiązań innowacyjnych.

Zakres prac wykonywanych przez  POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE -PTE:

1. Badania i analizy:
– badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
– profesjonalne opracowania naukowe i techniczne,
– specjalistycznego projektowania,
– wspomagania edukacji.
– ocena jakości produktów technicznych, badania dopuszczające do produkcji -Certyfikaty ISO,
– wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania według międzynarodowych norm ISO i norm krajowych PN,
– system zarządzania jakością wg ISO 9001
– system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
– system zarządzania bhp wg PN-N 18001
– system HACCP i system zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000.
2. Energia odnawialna:
– opracowanie i wdrożenia technologii odnawialnych systemów energii;
słońca, ziemi, wiatru, wody, roślin energetycznych,  biogazownie, biopaliwa,
– badanie i wdrożenie innowacyjnych kolektorów słonecznych i pomp ciepła,
3. Budownictwo pasywne i zero energetyczne:
– wdrożenie i popularyzacja innowacyjnych technologii w budownictwie,
– projektowanie procesów technologicznych,
– dostawa i kompletacja linii technologicznych,
– projektowanie systemów dociepleń, kompletacja i dostawa towarów na budowę,
– projektowanie i nadzór nad realizacją projektów,
– systemy dociepleń budynków, opracowania, wdrożenia,
– pasywny dom, dostawa towarów,
– odbiorów poszczególnych etapów prac, z wykorzystaniem metody podciśnieniowej i termograficznej,
– opracowanie audytów energetycznych i certyfikatów,

This entry was posted in Budownictwo zeroenergetyczne and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.