Akademia Energii Odnawialnej PTE

Polskie Towarzystwo Energetyczne w dniu 2 stycznia 2013 roku, decyzją Prezesa ZG PTE dr inż. Piotra  Żuka uruchomiło:
Akademię Energii Odnawialnej PTE.

Uruchomienie Akademii Energii Odnawialnej PTE jest wykonaniem porozumień zawartych z Izbami Rolniczymi, Ośrodkami Rolniczymi i Instytutami Badawczymi.
AEO PTE rozpoczyna opracowanie programu szkoleń dla rolników w zakresie energii odnawialnej.
strona internetowa AEO PTE; www.aeo.pten.pl
konto mailowe; e-mail

dr inż. Piotr  Żuk
Prezes ZG PTE

Comments are closed.